Patakaran sa Pagkapribado

Ayon sa Data Privacy Act of 2012, polisiya ng Estado na “protektahan ang saligang karapatang pantao na pagkapribado ng komunikasyon (privacy of communication), habang tinitiyak ang malayang daloy ng impormasyon upang magsulong ng inobasyon at pag-unlad.”

Nangangahulugan ang paggamit ng website na ito ng inyong pagsang-ayon sa mga kondisyon ng polisiyang ito. Pana-panahon, maaari naming isapanahon o i-update ang patakarang ito batay sa pangangailangan; kung kaya, hinihikayat namin ang mga gumagamit na malimit na balikan ang pahinang ito.

Ang lahat ng impormasyong kokolektahin ng Industry.gov.ph online (www.industry.gov.ph) mula sa mga bisita nito ay gagamitin para lamang sa magkaroon ng ideya ang mga patnugot at tagapangasiwa ng site kung paano ginagamit ng mga tao ang Gazette, at kung ano-ano ang mga hanap nila rito.

Sakaling kailanganin ang higit na personal na impormasyon tulad ng inyong pangalan at email address para sa mga suskripsiyon o feedback, gagamitin lamang ang mga impormasyon ito para sa nasabing mga kadahilanan. Hindi gagamitin para pagkakitaan ang mga impormasyong kokolektahin mula sa mga gumagamit ng site.

Ang impormasyong kinokolekta namin

Sa samot-saring paraan, nangongolekta kami ng personal na impormasyon mula sa mga gumagamit ng site, tulad na lamang tuwing bumibisita sila sa aming site at nagpaparasyon ng mga liham, nagpapadala ng feedback, o nagpo-post ng mga komento.

Nangongolekta kami ng di-personal na impormasyon mula sa aming mga bisita tuwing ginagamit nila ang site. Ang impormasyong ito ay ginagamit sa pagsubaybay ng mga estadistika ng aming site (analytics). Maaaring lamanin ng impormasyong ito ang uri ng browser na ginamit upang mapuntahan ang site, ang uri ng ginamit na kompyuter o gadyet, at iba pang teknikal na impormasyon na ginamit bilang upang makakonekta sa site, gaya na lamang ng operating system. Ang uri ng impormasyong ito ay hindi magagamit sa pagkilala sa mga indibidwal na bisita sa site.

Web browser cookies

Maaaring gumamit ang site ng “cookies,” (maliliit na information files) upang lalong gawing maaliwalas ang karanasan ng mga nagpupunta ng site. Naglalagay ang web browser ng cookies sa hard drive ng gumagamit ng site para sa pagpapanatili ng mga rekord; halimbawa, natutulungan ng cookies ang isang website na kilalanin kung ang gumagamit ay unang beses na bumibisita o higit na. Maaaring ayusin ng gumagamit ang kanyang web browser upang hindi ito gugamit ng cookies, o kaya ay magbigay-babala muna ito kung may natanggap na cookies.

Kung paano namin ginagamit ang inyong impormasyon

Ang impormasyong kinokolekta namin ay gagamitin para lamang sa sumunod na mga kadahilanan:

Para sa pagpapaunlad ng aming website: Ang impormasyon tulad ng pinakabinibisitang pahina, at teknolohiyang ginagamit upang mapuntahan ang website, ay makatutulong sa mga nagpapatakbo ng site na tukuyin kung aling aspekto ng pagpapaunlad ng site o paglikha ng nilalaman nito ang dapat bigyang-prayoridad. Maaari ding gamitin ang feedback mula sa email ng mga gumagamit para sa nasabing kadahilanan.

Para regular na magpadala ng mga email: Maaari naming gamitin ang email address na ibinigay ng isang gumagamit upang tumugon sa mga tanong at/o iba pang pakiusap. Kung mapagpasyahan ng gumagamit na mapabilang sa aming talaan ng ini-email, padadalhan siya ng mga email na maglalaman ng mga pinakahuling balita o iba pang impormasyon. Sa pagtugon sa mga tanong o pakiusap na ipinadala sa amin gamit ng email, maaaring iendorso ng aming mga opisyal ang mensahe ng gumagamit, kasama ng kanyang impormasyon, sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kung hindi ninyo nais ipaalam sa ibang ahensiya ang inyong impormasyon, pakisaad lamang sa inyong liham.

Link sa iba pang mga website

Naglalaman ang site na ito ng mga link papunta at mula sa mga website ng mga ahensiya ng pamahalaan at iba pang mga organisasyon. Gayumpaman, ang patakaran sa pagkapribadong ito ay may bisa lamang sa industry.gov.ph, ang website ng tanggapang nangangasiwa sa Industry.gov.ph online, at sa pormularyong pang-feedback para sa mga gumagamit ng www.industry.gov.ph.

Ang mga website na hindi nabanggit ay maaaring magkaroon ng patakaran sa pagkapribado at paggamit na kaiba sa nabanggit sa pahinang ito. Hinihikayat namin kayo na paglaanan din ng panahon ang pag-alam sa kanilang patakaran. At upang higit na mapalawak ang inyong pag-unawa sa paksang ito, mungkahi naming maging pamilyar kayo sa Data Privacy Act of 2012.